NIK:
NIP:
NUPTK:
Jenis Kelamin: Laki laki
T.T.L: Kisaran 19 Maret 2000
Agama: Islam
Pendidikan: Pondok Modern Gontor
Jurusan: -
Status: Guru Honorer
Jenis GTK: Guru Tarikh Islam
Alamat :

+62 822-1345-7481