Nanda Safrina.,S.Pd
NIK:
NIP:
NUPTK:
Jenis Kelamin: Perempuan
T.T.L: 09 Februari 1996
Agama: Islam
Pendidikan: S1 Pendidikan Kimia
Jurusan: Pendidikan Kimia
Status: Guru Honorer
Jenis GTK: Guru Kimia
Alamat :

+62 857-6640-1176
nandasafrina51@gmail.com